Hälsoscreening


Ett koncept framtaget för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande så att din kropp ska undvika skador i så stor utsträckning som möjligt.

Hälsoscreeningen har tre steg:

1. hälsoformulär, 2. screening/undersökning  3. analys med efterföljande rådgivning.


I Undersökningen sker bedömning/undersökning av kroppens muskel- och ledfunktion (smärta, rörlighet och kvalitet) och individuella riskfaktorer räknas in.

Du får med dig din analys och slutligen råd om hur du kan arbeta preventivt!


För att få mer information ring 070 646 30 90 eller

skicka mail till madeleine.mayr@mmkinetics.se

KONTAKT


Lilla fabriksgatan 1

274 31 Skurup


madeleine.mayr@mmkinetics.se


070 646 30 90

SOCIALTfacebook/mmkineticsfysioinstagram/mmkinetics

Copyright @ All Rights Reserved

MM Kinetics AB