”Om du ser en varningslampa i din bil, lämnar du in den på service då? Samma sak gäller din kropp!

Sök hjälp för att behålla en välfungerande och smärtfri kropp, vänta inte tills du slutar fungera”


MM KINETICS FYSIO

EN DEL AV MMC IDROTTSKLINIKFysioterapi / Sjukgymnastik

Rehabilitering

Ortopedmedicin

Idrottsmedicin

Hälsoscreening

Föreläsningar / Utbildning

Massage

Träning
Vägbeskrivning hittar du på www.mmcidrottsklinik.se


Högkostnadskortet gäller ej


Madeleine Mayr

Legitimerad Fysioterapeut

Verksam fysioterapeut/Sjukgymnast på MM Kinetics Fysio

Ansvarig på MMC IDROTTSKLINIK